edukativni program prema uzrastu i predznanju

PROGRAM ZA POČETNIKE 1 (DECA 4-8)

50 EUR MESEČNO

250 EUR CEO MODUL (6 MESECI)

Osnove, tehnike, jednostavan repertoar - nastava kroz igru

TRAJANJE: MINIMUM 6 MESECI
DIPLOMA: VIOLINA/PEVANJE - JUNIOR BASIC 1, 2 ILI 3 ZAVISNO OD UKUPNOG TRAJANJA

PROGRAM ZA POČETNIKE 2 (DECA 9-16 I ODRASLI POČETNICI)

50 EUR MESEČNO

250 EUR CEO MODUL (6 MESECI)

Rad na osnovama, tehnike, jednostavan repertoar

TRAJANJE: MINIMUM 6 MESECI
DIPLOMA: VIOLINA/PEVANJE - BASIC 1, 2 ILI 3 ZAVISNO OD TRAJANJA

PROGRAM ZA NAPREDNE 1

(DECA 9-16 I ODRASLI NA ODREĐENOM STADIJUMU)

70 EUR MESEČNO

300 EUR CEO MODUL (6 MESECI)

Usavršavanje tehnika, napredne veštine, komplikovaniji repertoar

TRAJANJE: MINIMUM 6 MESECI
DIPLOMA: VIOLINA/PEVANJE - ADVANCED 1, 2 ILI 3

PROGRAM ZA NAPREDNE 2 (PRIPREME ZA TAKMIČENJA, FESTIVALE, AUDICIJE)  

10 EUR PO ČASU

MOGUĆ DOGOVOR ZA MESEČNU NAKNADU

Rad na zadatom repertoaru, usputni rad na tehnici zavisno od vrste repertoara i zahtevnosti

TRAJANJE: PREMA POTREBAMA

svako može da uspe!

Suzuki metoda u kombinaciji sa jedinstvenim inovativnim metodama proizašlim iz iskustva naših edukatora kroz rad sa raznim uzrastima u proteklih 10 godina, svakako implicira da je određena predispozicija potrebna, možemo je nazvati i talentom, ali suština je da učenje o muzici, tj konkretno savladavanje veština sviranja ili pevanja utiču na kompletan kognitivni razvoj i da je to ono što je važnije od količine talenta, koji, kako se kroz rad pokazalo, nije presudan faktor. "Svako može da uspe" je moto koji se nadovezuje na naš slogan ZAJEDNO MOŽEMO SVE!

Rad kroz igru SA NAJMLAĐIMA

S obzirom da je rad sa polaznicima edukativnog programa po principu one-on-one, jer verujemo da kroz nastavu jedan-na-jedan (profesor-učenik) postižemo najbolji učinak i rezultate, rad sa najmlađima koji su navikli na "grupu" (vrtić, škola...) može predstavljati izazov.

Kako bi se smanjilo prisustvo tzv "lutajućih pogleda" kod dece, pogotovo uzrasta 4-8 godina, osmislili smo program za najmlađe koji kroz igru i zanimljive prilagođene vežbice plasira nova znanja sviranja instrumenta, odnosno pevanja.

potrebna nam je i vaša dobra volja

Deca samo pokazuju različite afinitete kroz svakodnevnu igru i zabavu, a roditelj ih prepoznaje i usmerava profesionalcu, muzičkom pedagogu koji će dalje znati takoreći "šta dalje sa tim". Ali roditelj tu ne završava svoju ulogu, potrebna je dobra saradnja i dobra volja da dete stekne dobre primere, radne navike i sl.

Kod odraslih polaznika princip je sličan, samo što je tu upitanju self-support. Verujte u sebe i verujte da možete, ponavljajte stečena znanja van nastave i zapamtite ZAJEDNO MOŽEMO SVE!

nastupi, takmičenja ...

Još jedan od principa našeg edukativnog programa su nastupi, oni malog tipa tako da polaznici nastupaju jedni pred drugima, a planirano je učestvovanje i na prigodnim takmičenjima (za odrasle), dečijim takmičenjima i dečijim festivalima (za najmlađe).

Naš stav je da je kruna postignutog uspeha u toku jednog modula minimalno jedan javni nastup.

Pored samog uvežbavanja repertoara, sa polaznicima u toku nastave radimo i na suzbijanju treme, kao i psihičkim i organizacionim pripremama za nastup.

KONTAKTIRAJ NAS ILI ZAKAŽI DEMO ČAS